Construcția Centrului Socio-Cultural „Sfântul Proroc Elisei”- Fermo

DECIZIA DE CONSTRUIRE A BISERICII, A ȘCOLII PAROHIALE, CANTINEI ȘI CAMERELOR SOCIALE, S-A LUAT ÎN URMA CUTREMURELOR CE AU AVUT LOC ÎN CENTRUL ITALIEI ȘI CARE AU AFECTAT LACAȘUL DE CULT ÎN CARE PAROHIA NOASTRA IȘI DESFAȘURA SLUJBELE ȘI ACTIVITAȚILE PAROHIALE. SCOPUL PROIECTULUI ESTE , DE A ASIGURA MEMBRILOR PAROHIEI UN LACAS DE RUGACIUNE UNDE SA SE INTALNEASCA SI SA REGASEASCA O PARTE DIN PATRIA MAMA, DE A TRANSMITE COPIILOR NOSTRI, AFLATI IN DIASPORA , FRUMOASA SI EDUCATIVA TRADITIE PRIMITA DE LA STRAMOSII NOSTRI DAR SI DE AJUTORAREA APROAPELUI NOSTRU INDEPLININD ASTFEL CELE DOUA PORUNCI ALE LEGII CELEI NOI :“ SA IUBESTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TAU CU TOATA INIMA TA, CU TOT SUFLETUL TAU, CU TOT CUGETUL TAU SI DIN TOATA PUTEREA TA ”…SI…“PE APROAPELE TAU CA PE TINE INSUTI”. (MATEI 22,37-40;MARCU 12, 30-31)

Donează și tu

 

PROIECT :
1 BISERICA DIN LEMN ,de 305 mp , va fi situata în planul superior al structurii ce cuprinde Scoala parohiala. Scopul este de a transmite Sfânta Traditie ORTODOXA si învataturile de credinta , primite de la Domnul Mantuitorul nostru Iisus Hristos prin Sfintii Apostoli .

2. SCOLA PAROHIALA ,constructia va avea 187 mp Si va fi situata în planul subteran al bisericii care , va cuprinde ( Atelierul de Istorie Biblica , Atelierul de Geografie Biblica , Atelierul de Arhitectura BiblicA , Atelierul de Pictura pe sticla , Atelierul de Cusaturi Traditionale si olarit , Atelierul de Limba Româna , Biblioteca si Sala Conferinte ) . Scopul este de a „prezenta” tinerilor , si nu numai , VALORILE ORTODOXE române .

3.CANTINA SOCIALA ,constructia va avea 172 mp si va fi situata în planul subteran al structurii ce cuprinde camerele sociale . Scopul este de a asigura o masa calda persoanelor aflate în nevoie dar si de praznicar unde vom face Agapele Fratesti în fiecare Duminica dupa Sfânta Liturghie .

4.CAMERE SOCIALE , constructia va avea 115 mp si va fi situata în planul superior al structurii cantinei sociale cu scopul de a oferi cazare pe termenul necesar persoanelor în nevoie .

NOTA:
*** Toate donatiile vor intra direct in contul parohiei „Sfantul Proroc Elisei ”
*** Pentru fiecare donatie veti primi:
– o copie a extrasului de cont care va confirma intrarea banilor in contul parohiei
– o piatră de temelie
– chitanță

Donează și tu

ISTORIC -Parohia „Sfantul Proroc Elisei”

Începuturile

Vorbind despre românii care au plecat din ţara de obârșie pentru a vieţui pe meleaguri îndepărtate, putem spune că aceştia păstrează o legătură vie cu cei de un neam şi de o seminţie cu ei tocmai prin prezenţa la biserică și, uneori, prin descoperirea sau redescoperirea Bisericii de pe meleagurile unde le este dat să trăiască. Majoritatea dintre ei au venit în Italia pentru o viață mai bună şi, văzând că aceasta nu este de ajuns pentru a-i face fericiţi, s-au întors spre Dumnezeu, ca singurul şi adevăratul izvor al fericirii. Astfel, mulţi dintre ei au descoperit Biserica fiind în Occident, şi s-au adăugat comunităţilor deja existente. Alţi români au redescoperit Biserica pe care o cunoscuseră foarte puţin în România, iar un alt număr de români au continuat să fie prezenţi în Biserică, aşa cum fuseseră şi în România sau poate chiar mult mai preesemnat zenţi şi mai conştienţi de comoara găsită.

Nu putem să nu amintim de faptul că în perioada interbelică, când situația României din punct de vedere economic, era mai prospera decât cea a Italiei, mulți Italieni au emigrat în România în speranța de a găsi un loc de muncă pentru o viață mai bună. A fost prima dată în istoria modernă a României când un aflux mare de italieni a dat naștere la căsătorii mixte, mulți dintre italieni îmbrățișând în mod firesc ortodoxia. O parte din copiii acelor italieni emigrați în România, au revenit în Italia și au devenit primii ortodocși români de după al doilea război mondial de pe teritoriul Italiei.

La început au fost puţine comunităţi ortodoxe româneşti în Italia. Se aflau mai ales în marile aglomeraţii urbane – Milano (1975), Torino (1979), Firenze (1984) și Bari (1983). După revoluţia din 1989, numărul românilor care au emigrat spre Italia a crescut, astfel că s-au mai format noi parohii și în alte orașe. Parohiile din Italia au aparținut de Arhiepiscopia și, respectiv din 2001, de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, având ca arhipăstori pe IPS Adrian (Hrițcu), până în 1992, pe IPS Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, până în anul 1998 și pe IPS Iosif (Pop), până în anul 2008. În iunie 2004, Preasfinţitul Episcop Siluan (pe atunci episcop vicar al mitropoliei mai sus amintite, cu titlul de Marsilianiul) a fost numit episcop vicar pentru Italia unde existau, la acea vreme, 34 parohii.

Naşterea Parohiei ortodoxe”Sfantul Proroc Elisei „

Situată în zona de centru a Italiei, Provincia Fermo are 174.849 locuitori și o suprafaţă de 862,77 km² ,fiind un important punct turistic ,situat pe malul Marii Adriatice in regiunea Marche .

Parohia ortodoxa „Sfantul Proroc Elisei ” ( 14 iunie ) – Fermo , Protopoiatul Umbria-Marche , a luat fiinta , la data de 30 octombrie 2011 , cu binecuvântarea PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, ca urmare a nevoilor spirituale ale românilor creştin ortodocşi din această parte a ţării . In urma efortului misionar a parintelui Oleg Bolnari exercitat in Provincia Fermo , a fost instalat la acea data ca preot paroh parintele Gabriel Dumitru , care la sfarsitul anului 2014 este transferat in Toscana .

Incepand cu data de 1 martie 2015 ,cu binecuvântarea PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, este numit ca preot paroh a Parohiei „Sfantul Proroc Elisei ” – Fermo , parintele Bogdan Gheorghica . Incepand cu 2016 este semnat contractul de comodat ,prin care membrii parohie au un loc stabil de slujire aflat in centrul istoric a orasului Fermo , Biserica ” San Pietro” , din via Lattanzio Firmiano n°12 .In urma cutremurului , din 26 octombrie 2016 , parohia „Sfantul Proroc Elisei ” schimba mai multe locatii , in teritoriul Ferman , stabilindu-se in cele din urma in Capela bisericii „Cristo Re ” , Santa Petronilla din Fermo .

Prezența comunității românești a crescut considerabil în ultimii 7 ani, ridicând numărul cetățenilor români de pe cuprinsul Provinciei Fermo de la 2.673 rezidenți în 2011, la 3.113 de rezidenţi la începutul anului 2017, conform Institutului de Statistică Italian ISTAS.Pe parcursul anilor 2016 respectiv 2017 au luat fiinta in cadrul parohiei „Sfantul Proroc Elisei”, diverse activitati socio-culturale precum: Scoala Parohiala , Diaconia Saraci si Pribegi , Agapa Frateasca etc.

Lipsa de spatiu pentru o buna defasurare a activitatilor parohiale cat si consecintele cutremurului ,din perioada august-octombrie 2016, au dus la o hotarare luata in cadrul Consiliului si a Adunarii Parohiale din 23 octombrie 2016 , de a demara un proiect de construcție a Bisericii Parohiale şi a centrului social cultural român din Fermo.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, Cel ce pe toate le plineşte cu nemăsurata Sa iubire de oameni, să binecuvânteze ostenelile noastre şi să ne dăruiască un locaş de cult propriu, unde să ne putem simţi ca acasă şi unde să putem transmite urmaşilor noştri credinţa, tradiţiile şi identitatea noastră de români creştin-ortodocşi, iubitori de patrie şi cinstitori de Dumnezeu.

Parintele Bogdan Gheorghica

Donează și tu

La decisione di costruzione della Chiesa, della Scuola Parrocchiali, della mensa e delle camere sociali, si è presa dai terremoti che si sono avuto al centro dell’Italia, che hanno colpito le di di culto in cui la nostra parrocchia svolge il lavoro e le attività parrocchiali. Lo scopo del progetto è di assicurare ai membri della parrocchia un struttura di preghiera dove si incontrare e di una parte della patria madre, di trasmettere ai nostri figli, scoprite, bella e educativo tradizione che abbiamo ricevuto dai nostri antenati. Noi indeplinind i due comandamenti della legge di quella nuova :” :” che tu ami il Signore del tuo Dio con tutto il tuo cuore :” „… con tutto il tuo cuore „… „… e con tutto il tuo potere „……” e il tuo vicino „… Te stesso „. (Matteo 22,37-40; Marco 12, 30-31)

Dona anche tu

Progetto:
1 Chiesa di legno, 305 metri quadri, si trova nel piano superiore della struttura che comprende la scuola parrocchiale. L’ obiettivo è trasmettere la sacra tradizione ortodossa e învataturile di fede, ricevuta dal nostro Signore Gesù Cristo attraverso i santi apostoli.

2. Scola parrocchiale, costruzione di 187 MP e sarà situata nel piano sotterraneo della Chiesa che, ‘ (studio di storia biblica, studio di geografia biblica, studio di architettura biblica, negozio di pittura sul vetro, laboratorio di Cuciture tradizionali e cataloghi, studio rumeno, biblioteca e sala conferenze. Lo scopo è di „presentare” ai giovani, e non solo, i valori ortodossa rumene.

3. La mensa sociale, costruzione di 172 MP e sarà situata nel piano sotterraneo della struttura che comprende le camere sociali. L’ obiettivo è quello di garantire un pasto caldo alle persone che ne hanno bisogno, ma anche di praznicar dove ci cazzeggio ogni domenica dopo la Santa Messa.

4. Camere sociali, la costruzione avrà 115 metri quadri e sarà situato nel piano superiore della struttura della mensa sociale, al fine di offrire alloggio entro il termine necessario alle persone.

Nota:
*** tutte le donazioni saranno direttamente sul conto della parrocchia „San Profeta di Elisa”
*** per ogni donazione riceverete:
– una copia dell’estratto conto che conferma l’entrata del denaro sul conto della parrocchia.
– una pietra miliare
– Ricevuta

Dona anche tu

Parrocchia di San Profeta di Elisa

Inizio

Parlando dei rumeni che hanno lasciato il paese di obârșie per insieme in terre lontane, possiamo dire che essi mantengono un legame vivo con la popolazione e un seme con loro proprio attraverso la sua presenza in chiesa e, a volte, attraverso la scoperta o la riscoperta della Chiesa Dalla terra dove vengono date a vivere. La maggior parte di loro sono venuti in Italia per una vita migliore e, visto che non è sufficiente per farli felici, sono tornati a Dio, come l’unica e vera fonte di felicità. Così molti di loro hanno scoperto la chiesa in Occidente, e sono state aggiunte alle comunità già esistenti. Altri rumeni hanno riscoperto la chiesa che una poco in Romania e un altro numero di rumeni ha continuato a essere presente nella chiesa, come erano stati anche in Romania, o forse addirittura più preesemnat e più consapevoli del tesoro trovato.

Non possiamo ricordare che durante il periodo anteguerra, quando la situazione economica della Romania era più prospera di quella dell’Italia, molti italiani hanno in Romania nella speranza di trovare un lavoro per una vita migliore. È stata la prima volta nella storia moderna della Romania quando un grande afflusso di italiani ha dato luogo a matrimoni misti, molti italiani ‘ naturalmente l’ortodossia. Alcuni dei figli di quegli italiani emigrați in Romania sono tornati in Italia e sono diventati i primi ortodossi rumeni dopo la seconda guerra mondiale sul territorio italiano.

All’inizio ci sono state poche comunità ortodossa rumene in Italia. Si trovavano in particolare nei grandi agglomerati urbani (1975), Torino (1979), Firenze (1984) e bar (1983). , quindi si sono formate nuove parrocchia e altre città. Le parrocchie in Italia sono state apparteneva dall’arcidiocesi e dal 2001, di mitropolia ortodossa rumena dell’Europa occidentale e meridionali, visto a Adrian (hrițcu) fino al 1992, Serafino (joantă) della Germania, L’ Europa centrale e settentrionale, fino al 1998 e alla ips Giuseppe (pop), fino al 2008. Giugno 2004, Santo Vescovo Siluan (all’epoca vescovo vicario di mitropoliei più, con il titolo di marsilianiul E ‘ stato nominato Vescovo Vicario per l’Italia, in quel periodo, 34 parrocchia.

Nascita della Parrocchia Ortodossa „San Profeta di Elisa”

Situato nella zona centrale dell’Italia, la provincia di fermo ha 174.849 abitanti e una superficie di 862,77 km², che è un importante punto di riferimento, situato sulla riva del grande Adriatico nella Regione Marche.

La Parrocchia Ortodossa di San Profeta di Elisa (14 giugno) – fermo, protopoiatul Umbria-Marche, ha preso l’essere il 30 ottobre 2011 con la benedizione ps ps delle episcopie ortodossa italiane, a seguito di Le esigenze spirituali dei rumeni cristiani ortodossi in questa parte del paese. A seguito dello sforzo missionario di Padre Oleg Bolnari nella provincia di fermo, è stato installato a quella data come cappellano Padre Gabriel Dumitru, che alla fine del 2014 viene trasferito in Toscana.

A PARTIRE DAL 1 marzo 2015, con la benedizione ps siluan delle episcopie ortodossa rumene italiane, è nominato parroco della parrocchia „San Profeta di Elisa” – fermo, Padre Bogdan Gheorghica. A partire dal 2016 è firmato il contratto di comodat, in cui i membri della parrocchia hanno un luogo stabile di Ministero nel centro storico di fermo, Chiesa di San Pietro, nella via Lattanzio Firmiano n° 12 A seguito del terremoto, il 26 ottobre 2016, la parrocchia di San Profeta di Elisa ha cambiato varie posizioni nel territorio di Dr, che si fissando alla cappella della Chiesa di Cristo, Santa Hotel di fermo.

La presenza della comunità rumena è aumentata notevolmente negli ultimi 7 anni, sollevando il numero di cittadini rumeni nella provincia fermo di 2.673 residenti nel 2011, a 3.113 residenti all’inizio del 2017, secondo l’Istituto Statistico. Italiano Istas. Nel corso degli anni 2016 hanno preso l’essere all’interno della parrocchia „San Profeta di Elisa”, varie attività socio-Culturali, come la scuola parrocchiale, diaconia e nomadi, agapa fraterno, ecc.

La mancanza di spazio per una buona defasurare di attività parrocchiali e le conseguenze del terremoto, tra agosto e ottobre 2016, hanno portato a una decisione presa in seno al consiglio e all’assemblea parrocchiali del 23 ottobre 2016 Progetto di costruzione della Chiesa parrocchiali e del centro sociale rumeno di fermo.

Sia il misericordioso Dio, colui che tutti le con la sua amata amore, benedici la nostra ostenelile e di un luogo di culto, dove possiamo sentire come a casa e dove poter trasmettere la nostra fede, le nostre tradizioni, La nostra identità di rumeni cristiani-Ortodossi, amanti della patria e cinstitori di Dio.

Padre Bogdan Gheorghica

Dona anche tu