DUMNEZEU ESTE PLIN DE HAR , MILOSTIV SI BUN !

AVEM UN TATA CERESC INDURATOR, CARE ESTE INCET LA MANIE
SI CARE SE GRABESTE SA NE SALVEZE SI SA NE IERTE.

Efeseni 2:4-5 spune: „Dar Dumnezeu, care este bogat
în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la
viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” Chiar şi
atunci când eram adânc în păcat, Dumnezeu ne-a iubit. Psalmul
103:8, de asemenea, spune: „Domnul este îndurător şi
milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.” AVEM UN TATA CERESC INDURATOR, CARE ESTE INCET LA MANIE
SI CARE SE GRABESTE SA NE SALVEZE SI SA NE IERTE.
Nu există nici un păcat atât de mare încât sângele lui IIsus
să nu-l poată spăla. Iertarea lui Dumnezeu nu are nimic de-a
face cu magnitudinea sau gravitatea greşelii noastre, ci cu bogăţia
harului Său. Efeseni 1:7 spune: „În El (Iisus Hristos) avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după
bogăţiile harului Său.”
CAND VOM INTELEGE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU SI CAT DE MILOSTIV ESTE EL, IN LOC SA FUGIM DE EL CAND GRESIM, VOM ALERGA LA EL Nu e de mirare că în Evrei 4:16 este scris: „Să ne
apropiem dar cu deplină încredere de tronul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la
vreme de nevoie.” Daca purtam o povară de vinovăţie pentru un păcat pe care l-am
comis sa vorbim cu Domnul despre acest lucru şi sa- L rugam să ne
ierte.
Sa nu permite niciodată sentimentului de condamnare să ne
distrugă credinţa şi să ne moaie zelul pentru lucrurile
duhovniceşti! Domnul este îndurător şi milostiv, încet la mânie
şi bogat în bunătate. El este dispus totdeauna să ne ia din locul
în care ne aflam şi să ne ducă în locul nostru de slavă în Hristos.
Dacă ne mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să
ne ierte păcatele, şi să ne curăţească de orice nelegiuire”
(1 Ioan 1:9).
Dumnezeu nu Ne încurajează să păcătuim (1 Ioan 2:1-2),
dar El vrea să ştim ca dacă ni se întâmplă acest lucru, fiecare dintre noi avem un avocat în persoana lui Iisus, aşadar avem drept de apel. Prin harul Său El
ne-a pus la dispoziţie iertarea, ca drept şi privilegiu divin ca şi
făptură nouă în Hristos.